Impiantet dhe Pajisjet

kompania

Ndërtesa e zyrave

2

Fotografia e magazinës

3

Fotografia e magazinës

4

Qendra e inspektimit të cilësisë

5

Qendra e inspektimit të cilësisë

6

Qendra e inspektimit të cilësisë

7

Impiante dhe pajisje

8

Impiante dhe pajisje